פסח - מכירת חמץ

שטר הרשאה למכירת חמץ – תשע"ט

 

אני החתום מטה עושה לשליח את הרבנות כרמיאל והמועצה הדתית כרמיאל, בהרשאה גמורה ו/או בא-כוחו למכור בשליחותי את כל מיני החמץ ותערובת החמץ וכו', ולהשכיר את כל מקומות החמץ וכו' המונח שם בשעה החמישית הזמנית ביום שישי בשבת הארבעה עשר בניסן דהאי שתא תשע"ט כפי כל הפרטים המפורטים באר היטב בשטר החוזה הרבנות כרמיאל והמועצה הדתית כרמיאל המוכרת ו/או ב"כ ובין הקונה והשוכר הנוכרי המפורט בחוזה הנ"ל.

 

ואני עושה אותו לשליח גמור בכל מיני יפוי-כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקניין אגב סודר ע"י בא-כח הרבנות כרמיאל והמועצה הדתית כרמיאל , ואעפ"י שמן הדין שליחותי נגמרת ומתקיימת בדיבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשם ע"י שליח על הגיליון בתאריך מן ריש ירחא ד ניסן עד השעה הזמנית החמישית ביום ארבעה עשר בו שנת תשע"ט .

שטר ההרשאה