הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - טהרת המשפחה
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - מקווה האיריסים
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - מקווה מגדים
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - מקווה רמת רבין
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - מקווה מעלה הכרמים
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - מקווה גברים