top of page

אגף הכשרות של הרבנות הראשית ברבנות והמועצה הדתית "כרמיאל".

רבני ומפקחי אגף הכשרות הארצי ברבנות הראשית לישראל בראשות הרב יעקב סבג שליט"א וסגנו, קיימו , כבכל שבוע ביום ג', מפגש וסיור שטח ברבנות והמועצה הדתית כרמיאל. הסיור התקיים במסגרת פרויקט "האשכולות" של אגף הכשרות ברבנות הראשית לישראל שמטרתו לחזק את הקשר בין מערכות הכשרות ברבנויות המקומיות לרבנות הראשית וכן בהעברת מידע חיוני, בחינת יישום נהלי הכשרות ומציאת פתרונות לבעיות העולות מן השטח.  במפגש נכחו , רב העיר כרמיאל הרב אברהם צבי מרגלית שליט"א ,יו״ר המועצה הדתית ר' שאול פרץ הי"ו, הרב יעקב נורמן שליט"א ממ"ח מחלקת הכשרות, הרב עמי אילוז הי"ו מורשה חתימה.

במקביל למפגש ולאחריו נערכו סיורים ע"י רבני אגף הכשרות של הרבנות ומנהלי המחלקות במגוון בתי האוכל והיצרנים הפתוחים בעיר לצורך בקרה ופיקוח ונתינת מענה לשאלות ואתגרים העולים מן השטח. זכינו לפגוש גם את הרב אליהו מלכא שליט"א אשר במשך עשרות שנים היה ממונה על הכשרות במסגרת תפקידו כרב העיר.   

פרויקט האשכולות של הרבנות הראשית חזר לפעילות, זאת לאחר שהופסק עקב התפרצות נגיף הקורונה ומגבלות משרד בריאות, כאשר בכל שבוע פוקדים רבני ומנהלי אגף הכשרות את כלל הרבנויות בארץ, ובכל מפגש במועצה הדתית דנים ראשי המחלקות באגף הכשרות ברבנות הראשית יחד עם רב העיר ויו"ר המועצה הדתית בעיר והמפקחים ומשגיחי הכשרות, כאשר הרבניים וראשי מערכת הכשרות המקומית דנים באתגרי השעה והבעיות המקומיות כאשר מציאת הפתרונות משמשים גם את מערכת הכשרות המקומית תוך העברת הפתרונות לכלל המערכות בארץ.
נכון להיום התקיימו למעלה 100 מפגשים ברבנויות השונות בארץ וברבנות הראשית מציינים כי קיום המפגשים מביא לייעול וביצור מערך הכשרות הממלכתי ולהגברת שיתוף הפעולה בין הרבנות הראשית לרבנויות המקומיות.**

1.jpg
d0a1acdb-e52c-42f2-a2d2-1d1658e1ba0a.jpg
d607b4c2-732b-4c19-b971-689e839dd184.jpg

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page