top of page

שעות תפילה בימי חול

שחרית

שם בית הכנסת 

שעות התפילה

נץ

מעיין התורה - מעלה כרמים

בית אל

05:00

אשכולות

05:15

משכן שלום

05:25

בן איש חי

05:30

05:30

קול אליהו (א-ה בלבד)

05:45

מגדים

ירונו אחים

05:45

05:55

הדר

06:00

אהבת יצחק

06:00

קול אליהו

06:00

מתן נחליאל

06:00

06:15

תהילת ה'

אור הרש"ש

06:15

מעיין התורה

06:25

כולל ברסלב

06:30

כרם ישראל

06:30

נוסח אחיד

06:30

מכוש

06:40

אשכולות

06:45

בן חי ישי

06:45

אהל יעקב

06:45

מוריה

07:00

כרם מיכאל

07:00

ישיבת ההסדר

07:15

מכללת בראודה ( למעט חופשות)

07:50

בית אל

08:00

כרם מיכאל

08:00

בית חב"ד (יום ו' בלבד)

08:30

בית מלי

08:30

מתן נחליאל (יום ו' בלבד)

מנחה וערבית סמוך לשקיעה

שם בית הכנסת 

שעות התפילה

45 דקות לפני השקיעה

קול אליהו

אור הרש"ש

30 דקות לפני השקיעה

בית אל

30 דקות לפני השקיעה

אשכולות

30 דקות לפני השקיעה

מוריה

30 דקות לפני השקיעה

25 דקות לפני השקיעה

הדר

ערבית

שם בית הכנסת 

שעות התפילה

18:00 - שעון חורף

כרם מיכאל

כרם מיכאל

19:00 - שעון חורף

מתן נחליאל

19:00 - שעון חורף

אהל חיה (למעט חופשת בן הזמנים)

20:25 - שעון קיץ

20:00

מכללת בראודה (למעט חופשות)

20:15

ישיבת ההסדר (למעט חופשות בן הזמנים)

20:30

מבקשי ה'

כרם מיכאל

21:00

22:00

משכן חי (למעט חופשות בן הזמנים)

22:15

כרם מיכאל

22:30

מתן נחליאל

מנחה

שם בית הכנסת 

שעות התפילה

12:45 - שעון חורף

כרם מיכאל

בן איש חי

12:45 - שעון חורף

כרם מיכאל

13:10 - שעון קיץ

כרם מיכאל

19:00 - שעון קיץ

כולל ברסלב

13:40

13:45

מכללת בראודה (למעט חופשות)

15:10

אהל חיה (למעט חופשות בן הזמנים)

כרם מיכאל

15:30

15:30

ישיבת הסדר

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page