top of page

שעורי תורה - גברים

בית הכנסת קרן עמי - שיעורי תורה - חורף תשע"ח

יום ה'

יום ד'

יום ג'

יום ב'

יום א'

שעה

הרב שטאל

שיעור באנגלית

הרב שטאל

שיעור באנגלית

הרב שטאל

שיעור באנגלית

7:10

לאחר שחרית

הגב' מאיה פז – שיעור לנשים - ברוסית

11:45

"מתמידים"

"מתמידים"

"מתמידים"

"מתמידים"

"מתמידים"

18:15-19:00

הרב שטיינברג/ הרב מרכוס משנה ברורה וגמרא - ברוסית

הרב שטיינברג/ הרב מרכוס משנה ברורה וגמרא - ברוסית

הרב שטיינברג/ הרב מרכוס משנה ברורה וגמרא - ברוסית

18:30-20:45

19:45

הרב פיטסני

שיעור לדוברי ספרדית/ פורטוגזית

20:00

הרב וקסלר -

פרשת השבוע

הרב הכרמי -

גמרא בבא בתרא

תפילת ערבית

תפילת ערבית

תפילת ערבית

תפילת ערבית

תפילת ערבית

20:45

הרב אלישביץ -

חסידות

הרב רדוצקי – פנימיות התורה

הרב רדוצקי – פנימיות התורה

הרב רדוצקי – פנימיות התורה

הרב רדוצקי – פנימיות התורה

21:00

הרב אדיר –

ספר משלי לפי פירוש הגר"א

הרב אדיר -

גמרא ברכות

הרב אדיר –

ספר משלי לפי פירוש הגר"א

הרב פלדמן – עבודת השם בדרך החסידות

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page