top of page

פרוייקט אבות ובנים

המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים
המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים
המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים
המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים
המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים
המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים
המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים
המועצה הדתית כרמיאל - אבות ובנים

 

 

 

מידי שבת מתכנסים הילדים במספר מוקדים ללימוד עם האבות בליווי הרכזים שעושים זאת בהתנדבות מלאה.

 

המועצה הדתית החליטה לעודד פעילות מבורכת זו ומסייעת בקניית הפרסים שמחולקים לילדים מידי שבת

וכמו כן  מקיימת מס' פעמים בשנה הגרלה גדולה לכלל הילדים שמתמידים להגיע מידי שבת ללימוד תורה המשותף.

 

ההגרלה מלווה ברב או אומן בשירה וסיפור בשירה, סיפור והצגה.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page