top of page

סיור לשל"ה הקדוש

מועצה דתית כרמיאל
מזמינה את נשות כרמיאל לנסיעה השנתית ביום שלישי  א' סיון
לקברו של השל"ה הקדוש לתפילה על חינוך הילדים לרמב"ם
לתפילה לרפואה שלימה ולרבי מאיר בעל הנס, לכל הישועות
ארוחת ערב עשירה במלון רימונים רחצה בחמי טבריה
הרצאה וארוחת ערב.

המחיר 80 ש.ח.
אוטובוס לרשות הנשים יצא בשעה 16:30 מהתחנה ליד המועצה

מועצה דתית כרמיאל - סיור לשל"ה הקדוש
סיור לשלה הגדול  -מועצה דתית כרמיאל
סיור לשלה הגדול  -מועצה דתית כרמיאל
סיור לשלה הגדול  -מועצה דתית כרמיאל
סיור לשלה הגדול  -מועצה דתית כרמיאל

תפילה בשלה הקדוש
לקראת ראש חודש סיוון המועצה הדתית ארגנה נסיעה לקברי צדיקים; קבר הרמבם, השלה הקדוש, רבי מאיר לתפילות והצלחה.
יהי רצון שיתקבלו תפילותנו במהרה 
חג שבועות שמח

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page