top of page

סיור לקבר רחל ולמערת המכפלה

בתאריך 17/10 יצאנו, נשים רבות מכרמיאל, לביקור בקבר רחל ובמערת המכפלה, הביקור היה מוצלח, ההיענות הייתה רבה וההתרגשות הייתה גדולה!!!

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page