סיורים לקברי צדיקים 

קבר רחל אימנו

ba3c9828-fbbc-4eee-afa9-d41d521d91ca
8647f86e-117f-4aaf-a183-34d27b4cf254
07047ad6-3228-46e5-acfb-d787ee0a03e2
a36ffbd9-bc7e-486c-a5d4-11ee7295f150
68707fd5-7672-40b1-83c1-2147448e758e
a7f3b1ea-68b7-47b2-a692-1377e6bdb867
4ebc4782-c35a-43b6-a6b0-63f4d192ef09
8aee0f3c-b389-413d-8eb0-0b8e13aaec47
2ad308e4-6cc5-45e6-92ac-5183e9eb1355

קבר השל"ה הקדוש

סיור לשלה הגדול 2019. 3
סיור לשלה הגדול 2019. 1
סיור לשלה הגדול 2019. 2
סיור לשלה הגדול 2019

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל