top of page

 

 

 

אנו במועצה הדתית, חברת קדישא כרמיאל  משתתפים בצערכם על מות יקירכם.

 

 

במקרה פטירה בבית חולים לאחר שהמנוח שהה מעל 24 שעות בבית חולים יש לידע את אחראי בית העלמין ישראל ימין ולהנפיק רישיון קבורה בבית החולים ולאחר מכן לגשת למחלקת פתולוגיה (חדר נפטרים) ע"מ לעשות זיהוי וליצור שוב קשר עם אחראי בית העלמין.

 

במידה והמנוח לא שהה 24 שעות בבית החולים, על המשפחה להגיע לבית החולים עם ת.ז של הנפטר לקבלת מסמכים והודעת פטירה ולגשת למשרד הבריאות הסמוך לבית החולים ולהוציא רישיון קבורה

 

לאחר מכן יש לגשת שוב לבית החולים עם הרישיון קבורה ולבצע זיהוי בשנית וליצור קשר עם אחראי בית העלמין ישראל ימין.

 

במקרה מוות בבית המנוח  (או בבית אבות) יש לידע בכל שעה את אחראי בית העלמין ישראל ימין ולאחר שיש בידכם את המסמכים:

1.אישור פרמדיק שקבע את מות הנפטר

2 . אישור משטרה

3. ותעודת זהות מקורית של המנוח.                   

 

לאחר שהשגתם את המסמכים הנ"ל יש לגשת בהקדם האפשרי למשרד הבריאות ולהוציא רישיון קבורה.                                                                                      

 

לאחר המצאת כל המסמכים הנ"ל ובתאום עם ישראל ימין יש להגיע לבית העלמין על מנת לקבוע את שעת ההלוויה ולקבל תדריך על התנהלות ההלוויה והפרטים הנלווים.

 

את המשפחות האבלות מלווה צוות בית העלמין במסירות ולאורך כל התהליך ומסייע בתיאום סידורי ההלוויה , ניהול טקס הקבורה, הדרכה במנהגי אבלות  ובמקרה הצורך בגיוס מניין לטקס הקבורה- וכל זאת ללא תשלום.

 

כמו כן המועצה הדתית העמידה לרשות המשפחות את  הרב אילן שושן ,

הרב מלווה את המשפחות בטקסי האזכרות ,ליווי המשפחות במהלך השבעה, ביקור ניחום אבלים ואמירת קדישים, שירות זה נעשה ללא תשלום.

 

לתיאום הלוויה או לפניות בכל נושא נא ליצור קשר עם: 

ישראל ימין:   050-5816777

 לתיאום אזכרות - הרב אילן שושן: 055-2272038

 

בימי שבת וחג נא ליצור קשר עם חברת האמבולנסים של כרמיאל

א.ד אמבולנסים:  04-9826663 דורון: 052-5381109.

 

 

אגרות תשלומים לבית העלמין:

 

ע"פ החוק במדינת ישראל, תושב המדינה זכאי להיקבר בחינם בבית העלמין במקום מגוריו בתנאי שהוא נקבר בקבורת סנהדרין, הקבורה בכוכים.

קיימת אופציית קבורה נוספת הנקראת "מכפלה"

משפחה זכאית לרכוש מכפלה, באדמה ייקבר הנפטר והקומה שמעל תישמר לבן משפחה בקרבה ראשונה ע"פ הקריטריונים בחוזר מנכ"ל.

 

מעבר לכך ישנם אגרות כדלקמן:

 

העברת נפטרים:

מנהריה והמרחב- בחינם

מצפת- 450 ₪

מחיפה- 600 ₪

פינוי נפטר מהבית לבית העלמין 24 שעות ביממה  ללא תשלום.

 

אחסון הנפטר בחדר קירור:

החל מהיום הראשון 250 ש"ח

 

מחירון לחלקת קבר:

רכישת שדה בחיים לתושב כרמיאל - 5,066 ₪

רכישת שדה לבן משפחה לאחר המוות - 4,052 ₪

רכישת חלקת שדה לתושב חוץ - 6,079₪ (בחיים או לצד בן משפחה קבור)

רכישת כוך בחיים - 3,799 ₪

רכישת כוך לצד בן משפחה קבור - 3,039 ₪

רכישת כוך לתושב חוץ - 4,559 ₪

רכישת מכפלה בחיים תושב כרמיאל: 8,105 ₪

רכישת מכפלה מעל בן משפחה קבור : 3,242 ₪

רכישת מכפלה לתושב חוץ בחיים 9,726 

רכישת מכפלה לתושב חוץ מעל בן משפחה קבור - 4,863 ₪

רכישת חלקה לתושב חו"ל  - 30,000 ₪ ( לא יקבר בחלקה חריגה)

הוצאות קבורה שוטפות לתושב חו"ל - 7,386 ₪

חלקה חריגה

תושבי כרמיאל - 24,000

אגרת יסודות מצבה:

אגרת יסודות לחלקה באדמה – 600  ₪

אגרת יסודות לכוך- 800 ₪ 

על הקבלן לשלם אגרת יסודות מצבה על מנת לקבל רישיון להקמת מצבה,

ללא הרישיון הקבלן לא יוכל להקים מצבה בבית העלמין

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page