top of page

נוהל רישום

 

 

נוהל והנחיות לרישום נישואין:

זוגות יקרים, עקב המצב יש לתאם תור מראש עם אחראי מחלקת נישואין בטלפון 04-9985630 שלוחה 4

לפתיחת תיק נישואין ו/או תעודת רווקות יש להביא:

 

 1. תעודת זהות מקורית + צילום עם ספח עדכני

 2. תמונת פספורט אחת

 3. תעודת נישואין וכתובה של ההורים.

 4. גרים – תעודת גיור ואישור המרה.

 5. מי שהוריו לא נישאו בארץ ברבנות ימלא טפסים לצורך בירור יהדות (פרטים נוספים במחלקה).

 6. מי שהוריו נישאו ע"י רב בחו"ל ויש בידם כתובה , הכתובה תיבדק ע"י הרבנות הראשית לישראל ולאחר הכרת הרבנות במסמך הכתובה והרב שערך את הנישואין , ניתן יהיה לפתוח תיק נישואין. נוהל זה תקף גם לגבי גיור, יהדות, רווקות וגירושין מחו"ל.

 7. לאחר פתיחת תיק הנישואין ו/או הרווקות על בני הזוג לשלוח 2 עדים מטעמם בזמנים המיועדים לכך.

 8. העדים יהיו ללא קרבה משפחתית לזוג וכן לא בניהם, מעל גיל 18. יש להצטייד בת.ז.

 9. הזוג לא צריך להגיע ביחד עם העדים.

 10. בנישואין שניים  יש להביא תעודת גירושין + מעשה בי"ד מקוריים וכן צילום תעודת נישואין קודמת.

 11. אלמן/ה יביאו איתו/ה גם צילום מתעודת הנישואין ותעודת פטירה.

אגרות:

תיק נישואין : 707 ₪

תעודת רווקות : 151 ₪

הסכומים צמודים למדד ומשתנים לעיתים לפי חוזרי מנכ"ל משרד הדתות המתפרסמים בזמנם.

 

הנחות באגרות ינתנו על סמך תעודות בתוקף לסטודנט, חייל בשרות סדיר, שרות לאומי,נכה ועולה חדש.

 

זמני קבלת עדות:

 

יום א - 11:30-12:30

יום ג - 16:30-17:30

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page