top of page

מעמד כבוד התורה והוצאת חידו"ת בכרמיאל

מועצה דתית כרמיאל - כבוד התורה
מועצה דתית כרמיאל - כבוד התורה
מועצה דתית כרמיאל - כבוד התורה
מועצה דתית כרמיאל - כבוד התורה
מועצה דתית כרמיאל - כבוד התורה
מועצה דתית כרמיאל - כבוד התורה

 

בתאריך כו' בתשרי התכנסנו בני הישיבות החשובים וכלל תושבי העיר, מוקירי התורה, למעמד כבוד התורה והוצאת חידו"ת בכרמיאל, במעמד המכובד והחשוב הזה השתתפו הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א, הגאון רבי אליהו מלכא שליט"א והגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א, בנוסף השתתפו במעמד יו"ר הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל מר שאול פרץ, ראש עיריית כרמיאל מר עדי אלדר והרב פנחס סירוקה חבר מועצת העיר.

אנו מודים לכל המשתתפים ביום מיוחד זה.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page