top of page

מהנעשה לנשמע

 

 

בכינוס מיוחד נאספו המשגיחים בחודש אלול וזאת על מנת להעשיר את הידע בתחומי הכשרות, בידי המשגיחים מופקדים מידי יום משימות הכשרות בעשרות בתי עסק בעיר אשר דורשות ידע הלכתי רב בתחום, וכן פתרונות שונים ויצירתיים לכלל המשימות בשטח.

ראשית פתח בדבריו הרה"ג רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א רב העיר, בדברי תודה וברכה לר' שאול פרץ הי"ו יו"ר המועצה הדתית אשר דלתו פתוחה לכל בקשה לצורך ביסוס וחיזוק מערכת הכשרות בעירנו ביד נדיבה ובנפש חפצה, בהמשך הדברים הרה"ג רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א ריתק את השומעים והציג בפניהם את חומרת איסור אכילת דם באופן עיוני ומעשי.

לאחר מכן הרצה בליווי מצגת הרב משה כץ מרבני אירגון "כושרות" בענין הכרת תחום מערך היבוא מחו"ל אשר תחת פיקוח הרבנות הראשית לישראל, וכיצד לאתר זיופי כשרות שונים בחום מוצרי היבוא.

ולסיום הגיע הרב חננאל כהן מטבריה אשר לו ניסיון וידע נרחב בתחום החרקים בעלי הירק השונים, בראשית ההרצאה הרב חננאל ערך שולחן ירק מלא מטוב הארץ, מהלך ההרצה הייתה בליווי מצגת מרתקת ולאחר מכן כללה הדגמה מעשית משולחן הירק, ציבור המשגיחים נדהם לראות עד כמה מצויה המכשלה בתחום זה ועד כמה נדרשת משנה זהירות ואחריות.

בסיפוק רב ננעל הכינוס כאשר גוברת הדרישה מציבור המשתתפים לקיים ימים נוספים מעין אלו.

מועצה דתית כרמיאל - מהנעשה לנשמע

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page