מבנה ארגוני

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

מועצה דתי ורבנות כרמיאל - מבנה ארגוני
דאודי יצחק.png
ארז ימין.png
טאובה וייס.png
עובדיה מרדכי.png
יעקב נורמן.png
מרב ליברמן.png
ידידיה דמארי.png
אילן שושן.png
מטהרות.png
פחימה.png
דליה בר שם.png
ליליאן אברג'ל.png
עינת מלכא.png

ממונה המועצה הדתית :

 

שאול פרץ

 נייד: 050-5416804

 

 רבני העיר :

הרה"ג אליהו מלכא שליט"א

נייד : 054-5470158

 

הרה"ג אברהם צבי מרגלית שליט"א

נייד : 050-4115570

 

גזבר המועצה – עמי אילוז

050-5205786

 

מזכיר המועצה  - אופירה ישראלי

054-6965719

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל