מבנה ארגוני

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

מועצה דתי ורבנות כרמיאל - מבנה ארגוני

ממונה המועצה הדתית :

 

שאול פרץ

 נייד: 050-5416804

 

 רבני העיר :

הרה"ג אליהו מלכא שליט"א

נייד : 054-5470158

 

הרה"ג אברהם צבי מרגלית שליט"א

נייד : 050-4115570

 

גזבר המועצה – עמי אילוז

050-5205786

 

מזכיר המועצה  - אופירה ישראלי

054-6965719

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל