top of page

כשרות

מועצה דתית כרמיאל - אגף הכשרות
מועצה דתית כרמיאל - מבט לכשרות
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - טופס למתן כשרות
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - עדכוני כשרות מאתר הרבנות
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - כשרות - מידע לעסקים
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - עסקים כשרים
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - קבלת כשרות

באם הנכם מעוניינים לקבל למייל מידי חודש עלון אקטואלי בנושא כשרות אנא הרשמו כאן 

אזהרה

ציבור יקר !

 

מחלקת הכשרות, הרבנות כרמיאל, מבקשת להסב את תשומת ליבכם כי לאחרונה מופיעים בכרמיאל בבתי עסק שונים תעודות כשרות שאינן מוכרות ואינן מאשרות את כשרות המקום  וההשגחה הנדרשת לא ע"י הרבנות הראשית לישראל ולא ע"י הרבנות כרמיאל.

 

כל בית אוכל הנושא תעודות שכאלה, הינו ללא פיקוח מטעמנו ואין לנו שום אחריות על כשרות האוכל במקום.

 

אנו מבקשים מהציבור לבקש תעודת כשרות תקפה של מחלקת הכשרות של הרבנות כרמיאל

 

יאכלו ענווים וישבעו

מחלקת הכשרות

הרבנות כרמיאל

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page