top of page

סיום הש"ס בכרמיאל

 

בטקס מרגש התכנסנו לכבודה של תורה ולומדיה
 במעמד כבוד רבני העיר הרה"ג אליהו מלכא שליט"א , הרה"ג אברהם צבי מרגלית שליט"א 
רבני קהילות, מגידי שיעורים ואישי ציבור לחגוג את סיום לימוד הש"ס
בליווי הזמר שלמה כהן והמאסטרו יואלי דיקמן ותיזמורתו
תודה גדולה לכל מי שהיה שותף להצלחת הערב
מר משה קונינסקי ראש העיר
מר פנחס סירוקה סגן ראש העיר
מר אוריאל מלכא חבר מועצת העיר
ישלם ה' שכרכם
בברכת התורה
שאול פרץ
ממונה המועצה הדתית כרמיאל

המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס
המועצה הדתית כרמיאל - סיום הש"ס

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page