top of page

טיול לקברי צדיקים

ערב ר"ח שבט יצאה קבוצה ממתפללי בית הכנסת עוד יוסף חי אשר לומדת באופן קבוע שיעור שבועי לטיול  בקברי צדיקים , בדרך עצרו ביקב רמת הגולן .

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page