top of page

טו' בשבט

המועצה הדתית כרמיאל מאחלת טו' בשבט שמח  לכל תושבי כרמיאל ולכל עם ישראל

"טו בשבט הגיע חג לאילנות"... בחוץ גשם ורוח סערה כבר מדברים על שלג באופק, איך הגיעו לחג לאילנות? כאן צריך לדעת כאשר הכל נראה סוער מכאן תתחיל התחלה חדשה אז אנחנו מחשבים מסלול מחדש... האדם דומה לעץ השדה מדוע? בשביל לצמוח ולגדול עליו לעבור סערות שונות, ידע לו האדם שכאן הצמיחה שלו, זו התחלה לדרך חדשה שתניב פירות מתוקים.
צרפנו כאן עבורכם דף מידע לבדיקת הפירות השונים מחרקים, תהנו ושתפו!

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page