top of page

טהרת המשפחה

 

 

טהרה – על קצה המזלג - הרה"ג אברהם צבי מרגלית שליט"א

עם ישראל הינו עם עתיק יומין שעל אף אלפיים שנות גלות , מתוכם שנים רבות של סבל ורדיפות  שמר על צביונו ולא איבד את זהותו
כוחו של עם ישראל נבע בין היתר מלכידותו של התא המשפחתי אשר שמר על חוקי הטהרה כעל בבת עינו.
נשים היו מכתתות רגליהן במרחקים של שעות רבות על מנת לטהר את עצמן במקווה טהרה.
בזכות מסירות נפשן הן השכילו להוסיף חן של קדושה וטהרה לביתם ומשם לחשל ולחזק את התא המשפחתי כולו.
בימינו, בעירנו ב"ה ישנן מקוואות טהרה בכל שכונה, מקוואות אלו בנויים בהידור ובהדר וזוהי ממש חוויה רוחנית וגשמית גם יחד לבוא בשעריהם.

 

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page