הלוויות החודש

Orchid

שם הנפטר:

סמיון שפיגלמן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 11/08/2022

שעה 12:00

Orchid

שם הנפטר:

לדימיר לוסב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 10/08/2022

שעה 14:00

Orchid

שם הנפטרת:

רחל סיגאלוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 09/08/2022

שעה 12:00

Orchid

שם הנפטר:

מיכאל קופיסקי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 05/08/2022

שעה 11:00

Orchid

שם הנפטרת:

ליליה סקורודינסקי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 11/08/2022

שעה 11:00

Orchid

שם הנפטר:

מאיר מלכה ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 09/08/2022

שעה 14:30

Orchid

שם הנפטרת:

אלמיטו ביינסין ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 07/08/2022

שעה 12:00

Orchid

שם הנפטרת:

לודמילה פוליקוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 04/08/2022

שעה 12:00

Orchid

שם הנפטר:

פבל דניסוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 11/08/2022

שעה 10:30

Orchid

שם הנפטרת:

ביאטריקס קורץ ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 09/08/2022

שעה 14:00

Orchid

שם הנפטר:

אלכסנדר לפיס ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 05/08/2022

שעה 11:45

Orchid

שם הנפטר:

סימון איסקוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 02/08/2022

שעה 12:30

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל