הלוויות החודש

Orchid

שם הנפטרת:

מאיה זרגריאן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 04/12/2022

Orchid

שם הנפטרת:

יקטוריה ברזובסקי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 01/12/2022

Orchid

שם הנפטרת:

אינה רסקין ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 04/12/2022

Orchid

שם הנפטר:

משה שוורצמן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 04/12/2022

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל