top of page

הלוויות החודש

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

אלכסנדר סקליאר ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 29/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

מרדכי אלמלח ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 28/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

פנינה וורגפט ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 28/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

אברהם וינטרמן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 26/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

 רחל מורן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 21/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

חנה קורקוס ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 19/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

עקיבא יוסף ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 15/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

מנשה ציוני ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 13/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

איזיה לנצמן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 09/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

לינה גיניס ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 06/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

פליקס טייטלמן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 05/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

מרדכי רוזן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 29/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

פטר ביביק ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 28/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

מנדל קציף ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 27/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

טלי חיה גבעתי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 24/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

פירה ז'ורבל ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 19/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

זויה מנשרוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 17/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

דוד יעקבלב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 14/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

דוד אקיריי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 13/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

סביל סחרוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 08/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

 דמיטרי זבודיאניק ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 06/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

גלינה יאבורסקי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 04/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

גרשון בהסטקר ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 28/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

גוזפין גרנבי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 28/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

 לריסה דולגינוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 26/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

טלי חיה גבעתי ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 23/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

אנה רויזמן ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 19/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

ולרי פיגורוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 15/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

מנשה ציוני ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 14/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

גנריך לונין ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 09/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

אירינה גרסימוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 07/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

אבקיר דוידוב ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 05/11/23

Blue Skies

שם הנפטר/ת:

רוביקה ארליך ז"ל

זמן הלוויה

תאריך: 02/11/23

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page