top of page

דבר היו"ר 

 

 

בפרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה , שנת תשע"ח  שלוחות מיטב ברכותינו ואיחולינו הלבביים לכל תושבי העיר ומשפחותיהם.

אנו תפילה ותקווה לבורא עולם שבעזרת ה' תהא שנה זו שנת בריאות והצלחה בכל מעשי ידיכם , שנה של אחדות וקירוב לבבות שנה של עשייה פורייה בכל מוסדות הדת בעיר והרמת קרן התורה ולומדיה.

כממונה המועצה הדתית אני רואה לנגד עיני את חשיבות העשייה והתרומה לתושבי העיר ומוסדותיה.

אני מאמין שבשיתוף פעולה נוכל לצעוד מעלה ולחזק ולקדם את מבני ושרותי הדת בעיר.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page