top of page

גניזה

 

המועצה הדתית העמידה לרשות הציבור 3 מתקני גניזה חדשים ברחבי העיר :

ברחבת מקווה רמת רבין , ברחבת מקווה מגדים וליד בית הכנסת מעלה הכרמים.

 

את הגניזה , דברי קודש אשר אין לנו צורך בהם,  יש להניח בתוך המתקן בלבד.

 

במתקן ישנו פתח נפרד לפרשיות תפילין ומזוזות ובתי תפילין של ראש בשל קדושתם המיוחדת.

 

ישנם זמנים במהלך השנה שהמתקן מתמלא באופן מהיר יותר ( כגון ערבי פסח וכד') ,

 

במצבים כגון אלו אין להניח את הגניזה ליד המתקן כיוון שקרוב לוודאי שהגניזה תגיע לידי

 

ביזיון , אם מחמת חיטוט בשקיות ע"י אנשים או חלילה פינוי לאשפה.

 

במקרה שכזה יש להמתין עד שהגניזה תפונה .

 

אנו משתדלים לעקוב אחר קצב מילוי המתקן ולהזמין את החברה המפנה בהתאם.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page