top of page

בתי כנסת - שכונת רבין

בית הכנסת מכללת אורט

מעלה אורט - מפת הגעה

גבאי - עוזי צבר. טלפון: 050-6912301

שחרית

08:30

מנחה

30 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

10 דקות אחרי הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת מבקשי ה'

חטיבת עציוני 62 - מפת הגעה

גבאי - מיכאל פז. טלפון: 052-8289844

שחרית

08:00

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

5 דקות אחרי הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת מעיין התורה

יסמין 18 - מפת הגעה

גבאי - אבי לוי. טלפון: 052-7152350

שחרית

07:30

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת מתן נחליאל

חטיבת הראל 23 - מפת הגעה

גבאי - חיים פסקל. טלפון: 050-3151061

שחרית

08:00

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת קול אליהו

דרך השלום 300 - מפת הגעה

גבאי - אמיל בן חמו. טלפון: 054-9991410

שחרית

07:45

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

20 דקות לפני הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת תהילת ה'

הפלמח 12/3 - מפת הגעה

גבאי - משה מלכא. טלפון: 054-4820903

שחרית

08:00

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת היכל ציון

בי"ס אמי"ת - מפת הגעה

גבאי - יוסף לאטי . טלפון: 058-7676739

אלי קרפור. טלפון: 058-4247788

התפילות מתקיימות בערבי שבת, שבת וחגים

בית הכנסת אוהל יעקב

ההגנה 33/6 אקדמיה רבין
- מפת הגעה

גבאי - בעז סויסה. טלפון: 050-9425017

07:45

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page