בתי כנסת - מכוש

בית הכנסת מתנ"ס מכוש

בז 11 - מפת הגעה

גבאי - עמית רז. טלפון: 050-2666783

שחרית

08:00

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל