top of page

בתי כנסת - שכונה מערבית

בית הכנסת אשכולות

אשכולות 200 - מפת הגעה

גבאי - שמעון דדון. טלפון: 050-4041314

שחרית

07:30. קיץ - 07:45

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

10 דקות לפני צאת השבת

בית הכנסת אהבת יהודה

תבור 2 - מפת הגעה

גבאי - אברהם אזולאי. טלפון: 052-3970208

שחרית

07:45

מנחה

13:15

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

10 דקות לפני צאת השבת

בית הכנסת עץ החיים

מצפה נוף 21 - מפת הגעה

גבאי - רוני מרציאנו. טלפון: 054-3006408

שחרית

08:00

מנחה

50 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

כולל ברסלב

מצפה נוף 19 - מפת הגעה

גבאי - אברהם מזור. טלפון: 052-7680520

שחרית

07:30

מנחה

שעה ורבע לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת מגדים

רח' רמים - מפת הגעה

גבאי - אורי אזולאי. טלפון: 052-2619611

שחרית

07:30

מנחה

שעה ועשר דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

10 דקות לפני צאת השבת

בית הכנסת נוסח אחיד

עצמון 4 - מפת הגעה

גבאי - נחום ריבקין. טלפון: 054-5213074

שחרית

08:30

 מנחה

30 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page