top of page

בתי כנסת - שכונה דרומית

בית הכנסת הדר בן ציון

בירנית 1 - מפת הגעה

גבאי - דוד מיכאל. טלפון: 054-4905755

שחרית

07:30.

מנחה

חורף - 13:00 קיץ - 13:30

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

קיץ 10 דקות קודם

מוצ"ש

 10 דקות לפני צאת השבת

מרכז רוחני קווקז

לוטם 1 - מפת הגעה

גבאי - עמנואל קלנטר. טלפון: 054-8452052

שחרית

07:45

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

צאת השבת

ישיבת ההסדר

בירנית 1 - מפת הגעה

גבאי - יחיא יעקב. טלפון: 052-8362151

שחרית

חורף - 07:30, קיץ - 07:30

ערב שבת

15 דקות לפני הדלקת נרות

מנחה

קיץ בלבד - 17:00

בית הכנסת כרם מיכאל

נתיב הלוטוס 11 - מפת הגעה

גבאי - משה פורטנוי. טלפון: 053-3105155

שחרית

07:30

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

15 דקות אחרי הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת משכן שלום

נתיב הלוטוס 2 - מפת הגעה

גבאי - אברהם דמתי. טלפון: 050-8992800

שחרית

07:30

מנחה

שעה וחצי לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

צאת השבת

בית הכנסת קרן עמי

חצור 26 - מפת הגעה

גבאי - שטיינברג משה. טלפון: 054-5300361

שחרית

קיץ - 08:30, חורף 08:00.

 מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

10 דקות אחרי הדלקת נרות.

מוצ"ש

5 דקות לאחר צאת השבת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page