top of page

בתי כנסת - שכונה דרומית

בית הכנסת אהבת יצחק

משעול דולב 13 - מפת הגעה

גבאי - שמעון פחימה. טלפון: 053-3118262

שחרית

07:30. קיץ - נץ

מנחה

שעה ועשרים לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

 צאת השבת

בית הכנסת אהבת שלום

השושנים 48 - מפת הגעה

גבאי - מקסים אביקסיס. טלפון: 054-4974074

שחרית

07:30

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

צאת השבת

בית הכנסת אור הרש"ש

משעול חצב 34 - מפת הגעה

גבאי - יחיא יעקב. טלפון: 052-8362151

שחרית

07:30

מנחה

שעה וחצי לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת אור התורה

הרדוף 20 - מפת הגעה

גבאי - יצחק דנדיגר. טלפון: 050-2414095

שחרית

קיץ 07:30 חורף 07:15

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת בית מלי

החבצלת 24 - מפת הגעה

גבאי - אפרים שוורץ. טלפון: 050-5970649

שחרית

08:30

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

10 דקות אחרי הדלקת נרות

מוצ"ש

10 דקות אחרי צאת השבת

בית הכנסת בן איש חי

הפרחים 52 - מפת הגעה

גבאי - טולדנו יעקב. טלפון: 052-7143228

שחרית

07:30

 מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות.

קיץ 15 דקות קודם

מוצ"ש

בצאת השבת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page