top of page

בתי כנסת - מרכז

בית הכנסת מוריה

מעלה הכרמים 18 - מפת הגעה

גבאי - נתן וייס. טלפון: 050-6867466

שחרית

07:45.

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

5 דקות לפני הדלקת נרות

מוצ"ש

צאת השבת

בית הכנסת מעיין התורה

מעלה הכרמים 24 - מפת הגעה

גבאי - אלי גואטה. טלפון: 054-6626782

שחרית

07:30

מנחה

45 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

30 דקות לפני השקיעה

מוצ"ש

צאת השבת

בית הכנסת ספרדי מרכז

הגליל - מפת הגעה

גבאי - אילן מלול. טלפון: 052-8513372

שחרית

07:30

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מנחה

שעה ועשרים לפני השקיעה

מוצ"ש

צאת השבת

בית הכנסת בית אל

הגליל 39 - מפת הגעה

גבאי - משה פורטנוי.

טלפון: 053-3105155

שחרית

07:30

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

15 דקות לפני צאת השבת

בית הכנסת משכן שלום

נתיב הלוטוס 2 - מפת הגעה

שחרית

07:30

מנחה

שעה וחצי לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

צאת השבת

בית הכנסת קרן עמי

חצור 26 - מפת הגעה

גבאי - שטיינברג משה.

טלפון: 054-5300361

שחרית

קיץ - 08:30, חורף 08:00.

 מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

10 דקות אחרי הדלקת נרות.

מוצ"ש

5 דקות לאחר צאת השבת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page