top of page

בתי כנסת - גבעת רם

בית הכנסת בר קפרא

בציר 39 - מפת הגעה

גבאי - ארז ישראל ימין. טלפון: 050-5816777

שחרית

08:15 חורף 07:45

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת ירונו אחים

שביל ביכורים 27 - מפת הגעה

גבאי - יגאל כהן. טלפון: 054-4695704

שחרית

08:00

מנחה

40 דקות לפני השקיעה

ערב שבת

10 דקות לפני הדלקת נרות

מוצ"ש

בצאת השבת

בית הכנסת משכן חי

רחוב אסיף - מפת הגעה

גבאי - שבתאי וויונטה. טלפון: 054-7882408

שחרית

07:30

מנחה

שעה לפני השקיעה

ערב שבת

בזמן הדלקת נרות

מוצ"ש

חצי שעה לפני צאת השבת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל

bottom of page