בתי כנסת

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - בתי כנסת
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - בתי כנסת
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - בתי כנסת
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - בתי כנסת
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - בתי כנסת
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - בתי כנסת
הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל - בתי כנסת

במהלך השנה המועצה הדתית דואגת לסייע לבתי הכנסת בעיר הן ברכישת סידורים, חומשים, מחזורים וכיו"ב במהלך השנה והן בחגים 

כמו כן, המועצה מסייעת בשיפוץ בתי הכנסת הזקוקים לכך ע"פ קריטריונים.

הרבנות והמועצה הדתית כרמיאל